Персональний блог Ірини Івашко

Українська мова

Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (5 клас).

Культура мовлення. Доцільність використання сів із переносним значенням. Лексична помилка (практично). Робота із тлумачним і перекладним словниками. Мета: допомогти учням усвідомити  поняття слова як мовної одиниці,зрозуміти, як розподіляти однозначні й багатозначні слова, вирізняти в багатозначних словах пряме й переносне значення,…

Тема. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів (5 клас).

Мета: поглибити знання учнів про антоніми, уміння знаходити ці мовні одиниці; розвивати вміння використовувати антоніми для увиразнення мовлення, чіткого окреслення висловленої думки, логічне мислення, творчу уяву; виховувати у школярів любов до рідного слова. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, культура мовлення. Міжпредметні зв’язки:…

Тема. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

Мета: навчити розрізняти й визначати безсполучникові складні речення, зокрема вивчити правила розстановки коми та крапки з комою між частинами безсполучникових складних речень; розвивати логічне мислення, увагу, уміння правильно розставляти розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення, зокрема кому та крапку…

Складносурядне речення. Будова складносурядного речення (9 клас).

Мета уроку: навчальна – удосконалювати вміння й навички учнів розпізнавати складносурядне  речення, співвідносити з реченнями  інших різновидів, самостійно будувати речення цього типу відповідно до заданих параметрів теми й структури, здійснювати повний синтаксичний розбір їх; виховна – сприяти моральному розвиткові школярів,…

Групи слів за значенням. Омоніми, їх види (5 клас).

Мета: поглибити знання шестикласників про омоніми, ознайомити учнів із  їх видами , вчити розрізняти ці мовні одиниці, а також відрізняти омоніми від багатозначних слів; розвивати логічне мислення, спостережливість, творчу уяву, навички дослідницької діяльності  в групах, виробляти вміння використовувати омоніми в…

Сторінка 1 з 3123