Персональний блог Ірини Івашко

Складносурядне речення. Будова складносурядного речення (9 клас).

Мета уроку:

навчальна – удосконалювати вміння й навички учнів розпізнавати складносурядне  речення, співвідносити з реченнями  інших різновидів, самостійно будувати речення цього типу відповідно до заданих параметрів теми й структури, здійснювати повний синтаксичний розбір їх;

виховна – сприяти моральному розвиткові школярів, збагачувати їхню поінформованість про українських письменників, зокрема про    Б.- І. Антонича, плекати бажання вивчати літературу;

розвивальна – розвивати в дітей уміння зіставляти й порівнювати  типологічно споріднені мовні явища, характеризувати їх із певного погляду,чітко формулювати висновки та наводити аргументи на підтвердження власних думок, узагальнювати й систематизувати одержану інформацію.

 

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

 

Методи, прийоми і форми роботи:

дослідження фрейм-проблеми, “Карусель”, робота в групах, парах, самостійна робота; виразне читання, бесіда, складання зв’язних висловлювань визначеної тематики з використанням певних мовних одиниць.

Культура мовлення: інтонаційне оформлення складносурядних речень, правильне й доречне стилістичне використання складносурядних речень.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: план, схема, опорна таблиця “Складне речення”, роздатковий дидактичний матеріал відповідної тематики, збірки

Б-І.Антонича, тлумачний словник.

Завантажити конспект 

Comments are closed.