Персональний блог Ірини Івашко

конспекти з укр. мови

Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (5 клас).

Культура мовлення. Доцільність використання сів із переносним значенням. Лексична помилка (практично). Робота із тлумачним і перекладним словниками. Мета: допомогти учням усвідомити  поняття слова як мовної одиниці,зрозуміти, як розподіляти однозначні й багатозначні слова, вирізняти в багатозначних словах пряме й переносне значення,…

Тема. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів (5 клас).

Мета: поглибити знання учнів про антоніми, уміння знаходити ці мовні одиниці; розвивати вміння використовувати антоніми для увиразнення мовлення, чіткого окреслення висловленої думки, логічне мислення, творчу уяву; виховувати у школярів любов до рідного слова. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, культура мовлення. Міжпредметні зв’язки:…

Тема. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

Мета: навчити розрізняти й визначати безсполучникові складні речення, зокрема вивчити правила розстановки коми та крапки з комою між частинами безсполучникових складних речень; розвивати логічне мислення, увагу, уміння правильно розставляти розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення, зокрема кому та крапку…

Тема. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів (5 клас).

Мета: удосконалити вивчене у початкових класах про групи слів за значенням, зокрема про синоніми, навчити знаходити їх у тексті; удосконалити навички школярів роботи зі словником синонімів, виробити вміння використовувати синоніми у власному мовленні, користуватися словниками; розвивати логічне мислення, творчу уяву,…

Тема. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова (5 клас).

Мета: навчити учнів розрізняти загальновживані та стилістично забарвлені слова, синтезувати знання про стилі мовлення; удосконалювати навички користування словником, сприяти збагаченню словникового запасу учнів, розвивати мовленнєві навички, творчу уяву; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови, до природи. Внутрішньопредметні зв’язки: стилістика, культура…

Сторінка 1 з 212