Персональний блог Ірини Івашко

Систематизація технологій розвивального та проблемного навчання для організації навчально-виховного процесу

Вступ

Серед організаційних форм навчання, використовуваних у загальноосвітній школі, є урок, який залишається першоелементом навчального процесу. Але в сучасних умовах потрібно значно переосмислити його функції, форми та мету. Учитель не повинен домінувати на уроці, керувати учнями як об’єктами навчального процесу, а мусить вести з ними як суб’єктами активний діалог. Урок підпорядковується не повідомленню й перевірці знань (хоча й вони потрібні), а виявленню досвіду учнів щодо матеріалу, який викладається. Учитель на уроці має використовувати різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, стимулювати учнів будувати самостійні висловлювання, застосовувати різні способи виконання завдань, не боячись помилитися, оцінювати діяльність учня не тільки за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення (оригінальність, самостійність), заохочувати прагнення учнів знаходити свій спосіб розв’язання проблеми, створювати педагогічні ситуації спілкування, що дало б кожному учневі змогу виявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, уникати одноманітності.
Завантажити

Завантажити презентацію Проект упровадження технології

Comments are closed.