Персональний блог Ірини Івашко

Варто опрацювати

 1. Голобородько К. Ю., Ткаченко Н. П. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.
 2. Ковальчук В. Ефективний урок: технології, структура, аналіз. – К.: Шкільний світ, 2011. – 120 с.
 3. Когут О. І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
 4. Когут О. І. Інтерактивні технології навчання. – Тернопіль: Астон, 2005.
 5. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: Науково-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 140с.

 

 1. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Х.: Основа, 2012. – 176 с.
 2. Наволокова Н. П., Андрєєва В. М. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. – Х.: Основа, 2011.
 3. Омельчук С. Проблемно-пошукове навчання синтаксису рідної мови // Дивослово. – 2007. – № 10.
 4. Пентилюк М. І. Особливості технології уроку мови // Дивослово. – 1998. – № 4.
 5. Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Сучасний урок української мови. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.
 6. Пометун О., Пироженко О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.
 7. Розгорнута гіпотеза побудови школи розвитку в системі Ельконіна-Давидова (вимоги до навчання й уміння підлітків). – Х., 2004.
 8. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі. Підручник. – К.: Академія, 2012, − 312 с.
 9. Шарко В. Д. Сучасний урок. Технологічний аспект. – К., 2006. – 220 с.
 10. Щербина В. І., Волкова О.В., Романенко О. В. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури. – Х.: Основа, 2006. – 96 с.
 11. Остапенко Н. М., Симоненко Т. В., Руденко В. М.. Технологія сучасного уроку рідної мови. – К.: Академія, 2011. – 248с.
 12. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х.: Основа, 2011. – 255с.
 13. Орищин Р. Інтерактивні технології на уроках української словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 160 с.
 14. Бутрин Л. В. Ігрові технології навчання на уроках української мови та літератури. 5 – 11 класи. – Тернопіль – Харків: Ранок, 2010. – 176 с.
 15. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – К.: Знання, 2011. – 310 с.
 16. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.
 17. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
 18. Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.
 19. Зорівчак Р. П. «Боліти болем слова нашого…»: Поради мовознавця. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 176 с.
 20. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Академія, 2008. – 368 с.
 21. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник: – К.: Академія, 2003. – 464 с.
 22. Куцінко О. Г. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Основа, 2012. – 381 с.

 

 

Comments are closed.